sajátembléma

A webhely felhasználóinak személyes adatainak feldolgozására és védelmére vonatkozó politika https://choice-hu.techinfus.com/

1. ALAPELVEK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.1. Webhely - az interneten tárolt weblapok egy tartománya, amelyet egy tartomány egyetlen címterülete egyesít https://choice-hu.techinfus.com/ A webhely kezdőlapja, amelyről a webhely összes többi weboldala elérhető, elérhető az interneten a https://choice-hu.techinfus.com/ címen.

1.2. Az üzemeltető egy személy, aki Alexander Silich, aki a kizárólagos jogokat birtokolja a webhelynek, beleértve a domain név választására vonatkozó jogot.techinfus.com/. Az üzemeltető az Orosz Föderáció és a jelen Szabályzat jogszabályainak megfelelően feldolgozza és biztosítja a felhasználók személyes adatait.

1.3. Személyes adatok - minden olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetve meghatározott vagy egy személy által meghatározott (személyes adatok tárgya).

1.4. Személyes adatfeldolgozás - minden olyan művelet (művelet) vagy tevékenységcsoport (művelet), amelyet automatizálási eszközökkel vagy ilyen eszközök személyes adatokkal történő felhasználása nélkül végeznek, beleértve a gyűjtést, rögzítést, rendszerezést, felhalmozást, tárolást, finomítást (frissítést, módosítást), visszakeresést, személyes adatok felhasználása, átadása (terjesztése, szolgáltatása, hozzáférése), személytelenítése, blokkolása, törlése és megsemmisítése.

1.5. Felhasználó - az a személy, aki az interneten keresztül és az oldal használatával rendelkezik az oldalhoz.

1.6. Cookie-k - a webkiszolgáló által küldött és a felhasználó számítógépén tárolt kis adat, amelyet a felhasználó webböngészője egy HTTP-kérelemben küld a webkiszolgálónak a Webhelyoldal megnyitásakor.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. Ez a dokumentum: „A webhely felhasználóinak személyes adatainak feldolgozására és védelmére vonatkozó politika https://choice-hu.techinfus.com/»(A továbbiakban: a politika) a 2006. július 27-i 152-ФЗ szövetségi törvény„ A személyes adatokról ”című 18.1. Cikkével összhangban került kidolgozásra, és az üzemeltető fő belső dokumentuma, amely szabályozza tevékenységét a személyes adatok feldolgozása és védelme területén.

2.2. A politikát azért fejlesztették ki, hogy az Orosz Föderáció jogszabályainak követelményeit a személyes adatok feldolgozása és védelme területén valósítsák meg, és célja, hogy biztosítsa egy személy és állampolgár jogainak és szabadságainak védelmét a személyes adatoknak az Üzemeltető általi feldolgozása során, beleértve a magánélet, a személyes és a családi titkok védelmét.

2.3. A politika határozza meg a beérkezett és feldolgozott személyes adatok összetételét, a személyes adatok gyűjtésének és feldolgozásának célját, a személyes adatok tárolására és továbbítására vonatkozó eljárást, valamint az üzemeltető által a személyes adatok védelmét célzó intézkedéseket.

2.4. Ez a szabályzat az Üzemeltető által szerzett minden felhasználói információra vonatkozik, a politika jóváhagyása előtt és után is.

2.5. Ez a szabályzat minden olyan információra vonatkozik, amelyet az Üzemeltető a felhasználóval kapcsolatban szerezhet be, beleértve az oldal használatát is. https://choice-hu.techinfus.com/ (a továbbiakban - az oldal).

2.6. A webhely meglátogatása és használata a felhasználó feltétel nélküli hozzájárulása:

• a jelen Szabályzat 3. cikkében meghatározott személyes adatainak feldolgozása az ezen irányelv 4. cikkében meghatározott célokra;

• a jelen Szabályzatban szereplő személyes adatainak feldolgozásának feltételeivel.

2.7. Amennyiben az üzemeltető a személyes adatok feldolgozásának feltételeivel nem ért egyet, a felhasználónak abba kell hagynia a webhely használatát.

2.8. Ez a Szabályzat csak a választás-fr.techinfus.com webhelyre vonatkozik. Az üzemeltető nem ellenőrzi és nem felelős a személyes adatok harmadik felek általi gyűjtéséért és feldolgozásáért, azokhoz a webhelyekhez, amelyeken a felhasználó követheti a webhelyválasztáson elérhető linkeket .fr.techinfus.com

2.9. Az üzemeltető nem ellenőrzi a felhasználó által megadott személyes adatok pontosságát.

2.10. Az üzemeltető automatizálással és automatizálás nélkül dolgozza fel a személyes adatokat.

3. A SZABÁLYOZOTT ÉS FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK ÖSSZETÉTELE

3.1.A jelen irányelv alapján beérkezett és feldolgozott felhasználói adatokat az Üzemeltető a következő módon kapja meg:

3.1.1. A felhasználó által a webhelyen megadott személyes adatok kitöltésének űrlapjaival, és a következő információkat tartalmazza: név, e-mail cím (e-mail), felhasználói profil adatok a szociális hálózatokban;

3.1.2. Automatikusan átkerül az Üzemeltetőnek a webhely látogatása és használata során a felhasználó eszközére telepített szoftver segítségével (a cookie-k információi), beleértve a helyadatokat; a felhasználó eszköz típusa és a képernyő felbontása; a felhasználó eszközére telepített operációs rendszer típusa, verziója és nyelve; a böngésző típusa, verziója és nyelve (vagy bármely más program, amelynek segítségével a webhely hozzáférhető); IP-cím; annak az oldalnak a címe, ahonnan a felhasználó navigált a webhelyre (hivatkozó), az az oldal, amelyen megnyitott oldalak és mely gombok a felhasználó által a webhelyre kattint.

3.2. Az üzemeltető nem dolgozza fel a biometrikus személyes adatokat (olyan adatokat, amelyek jellemzik az egyén fiziológiai és biológiai jellemzőit, amelyek alapján a személyazonosságát meg lehet állapítani).

3.3. Az üzemeltető nem hajtja végre a faji, nemzetiségi, politikai nézetek, vallási vagy filozófiai meggyőződések, egészség, intim élet személyes adatait.

4. A SZEMÉLYES ADATOK CSATLAKOZTATÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA

4.1. A 3.1.1. Pontban meghatározott személyes felhasználói adatok gyűjtése és feldolgozása. A jelen Irányelv végrehajtását az Üzemeltető végzi annak érdekében, hogy:

• a felhasználó azonosítása a webhelyen, és hozzáférést biztosít a webhely személyre szabott forrásaihoz;

• szükség esetén kommunikáció a felhasználóval, ideértve a webhely használatával kapcsolatos értesítések, kérelmek és információk küldését, valamint a kérelmek és kérelmek feldolgozását a felhasználótól.

4.2. A 3.1.2. Pontban meghatározott személyes felhasználói adatok gyűjtése és feldolgozása. az üzemeltető által elvégzett statisztikák létrehozása, amelyek segítenek megérteni, hogy a felhasználók hogyan használják a webhelyet, ami lehetővé teszi annak szerkezetének és tartalmának optimalizálását, javítja a webhely használhatóságát;

A felhasználó bármikor módosíthatja a cookie-beállításokat, és blokkolhatja a megadott fájlok automatikus átvitelét. A cookie-k átadásának lehetőségeiről és módjáról részletes információkat a böngésző beállításai tartalmazzák. A cookie-k használatára vonatkozó korlátozások befolyásolhatják a webhely weboldalain elérhető egyes funkciókat.

4.3. A 4.1. Pontban meghatározott feldolgozási célokat nem teljesítő személyes adatok feldolgozása nem megengedett. és 4.2. e politika

5. A SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁFÉRÉSE

5.1. Az üzemeltető biztosítja a felhasználók személyes adatainak biztonságát.

5.2. A feldolgozott személyes adatokat az Üzemeltető a feldolgozási célok elérésekor vagy a célok elérésének szükségességének elvesztésekor, valamint a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásakor megsemmisíti vagy azonosítja.

5.3. A felhasználó bármikor visszavonhatja a személyes adatok feldolgozó általi feldolgozására vonatkozó beleegyezését azáltal, hogy írásos értesítést küld az e-mail címre: Ez az e-mail cím védve van a spam botoktól. Engedélyezze a Javascript használatát a megtekintéshez. "a személyes adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulás visszavonása". A felhasználó a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonása magában foglalja a személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások megsemmisítését az Üzemeltető személyes adatfeldolgozó rendszereiben, beleértve a felhasználói fiók törlését is.

5.4. A felhasználónak joga van arra, hogy megkövetelje az Üzemeltetőtől, hogy tisztázza személyes adatait, blokkolja vagy megsemmisítse, ha a személyes adatok hiányosak, elavultak, pontatlanok, illegálisan beszerzettek vagy nem szükségesek a megadott feldolgozási célhoz,valamint az Orosz Föderáció jogszabályai által biztosított jogaik védelmére.

5.5. A Felhasználó jogát a személyes adatok megváltoztatására, törlésére, blokkolására korlátozhatja az Orosz Föderáció jogszabályainak rendelkezései.

5.6. A felhasználó személyes adatai tekintetében az 5.7. e politika

5.7. Az üzemeltetőnek joga van a személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítására az alábbi esetekben:

5.7.1. Az átutalást az orosz vagy más vonatkozó jogszabályok biztosítják a megállapított eljárás keretében (bírósági határozattal, a bűnüldöző szervek kérésével stb.);

5.7.2. Az üzemeltető jogainak és jogos érdekeinek védelme érdekében.

5.8. Személyes adatok elvesztése esetén az Üzemeltető tájékoztatja a felhasználót a személyes adatok elvesztéséről.

6. A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAI VÉDELME

6.1. A felhasználói személyes adatok védelmének szintje megfelel az Orosz Föderáció Kormánya által 2012. november 1-jén 1119 „A személyes adatok védelmére vonatkozó követelményeknek a személyes adatok információs rendszereiben történő feldolgozása során” megállapított követelményeknek.

6.2. Az üzemeltető megteszi a szükséges szervezeti és technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy megvédje a felhasználó személyes adatait a jogellenes vagy véletlen hozzáféréstől, megsemmisüléstől, átalakítástól, blokkolástól, másolástól, terjesztéstől, valamint harmadik felek egyéb illegális cselekedeteitől az Oroszország FSTEC 2013. február 21-i, 21. sz. A személyes adatok információs rendszereiben történő feldolgozása során a személyes adatok biztonságát biztosító szervezeti és technikai intézkedések összetételének és tartalmának jóváhagyásáról. "

6.3. A webhely rendelkezik egy SSL biztonsági tanúsítvánnyal, amelyen keresztül a felhasználó és az operátor közötti információ titkosított formában kerül továbbításra annak érdekében, hogy megakadályozzák az átvitel és a torzítás torzulását az átvitel során.

7. FELELŐSSÉG

7.1. Kötelezettségük elmulasztása esetén az Üzemeltető felelős a személyes adatok jogellenes felhasználásával kapcsolatban a felhasználónak az Orosz Föderáció jogszabályainak megfelelően elszenvedett veszteségekért, kivéve a 7.2. e politika

7.2. Személyes felhasználói adatok elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala esetén az Üzemeltető nem vállal felelősséget, ha az információ vesztesége vagy nyilvánosságra hozatala előtt nyilvánosságra került, vagy a felhasználó maga vagy a felhasználó hozzájárulásával nyilvánosságra hozta.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1. Az üzemeltetőnek joga van változtatni és kiegészíteni ezt a szabályzatot. A házirend új kiadása a webhelyen való közzététel pillanatától érvényes. https://choice-hu.techinfus.com/, egyébként nem szerepel a politika új kiadásában.

8.2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott személyes adatok feldolgozása és védelme terén fennálló kapcsolatokra az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai alkalmazandók.

8.3. Minden, az üzemeltető által a személyes adatok feldolgozásával és védelmével kapcsolatos ajánlatot vagy kérdést meg kell küldeni az e-mail címre Ez az e-mail cím védve van a spam botoktól. Engedélyezze a Javascript használatát a megtekintéshez..


sajátembléma

kiválasztás

értékelés