sajátembléma

Ez a dokumentum "Megállapodás az internetes oldal anyagok és szolgáltatások használatáról https://choice-hu.techinfus.com»Képviseli a webhelyigazgatás azon javaslatát, hogy megállapodást kössön az alábbi feltételek szerint.

Az internetes oldal anyagok és szolgáltatások használata előtt https://choice-hu.techinfus.com/Kérjük, olvassa el e megállapodás feltételeit.

1. A megállapodásban használt alapfogalmak és meghatározások

1.1. Weboldal - az interneten tárolt weboldalak, melyeket a választott-.techinfus.com/ domain címterület egyesít. A webhely kezdőlapja, amelyen keresztül a webhely összes többi weboldala elérhető, az https: //choice-hu.techinfus.com/

1.2. Honlapfelügyelet (Adminisztráció) - természetes személy, Alexander Sergeevich Silich, az Orosz Föderáció jogszabályai szerint eljárva, és a Honlap adminisztrációja. Az Adminisztrációk a webhelyre vonatkozó összes vonatkozó kizárólagos joggal rendelkeznek, beleértve a webhely domainnevének jogait is;

1.3. Felhasználói fiók (fiók) - a regisztráció során a webhelyen létrehozott felhasználói fiók, amely lehetővé teszi az adminisztráció számára, hogy egyedi felhasználónévvel és jelszóval azonosítson (engedélyezzen) minden felhasználót. A regisztrációhoz való hozzáféréshez a Felhasználó önállóan határozza meg a Fiókhoz való hozzáférés bejelentkezési nevét és jelszavát;

1.4. Tartalom - tervezési elemek, illusztrációk, grafikák, szkriptek, programok, videók, zene, hangok és egyéb tárgyak, amelyek szellemi tevékenység eredménye, vagy nem, a jogosultságok, amelyek az Adminisztráció, a Felhasználók, az Adminisztrátorok partnerei vagy más személyek tulajdonában vannak.

1.5. Felhasználó - minden olyan személy, aki a jelen jogszabályok és a jelen Megállapodás előírásainak megfelelően az Adminisztrációval kötött e Megállapodást.

1.6. Felhasználói megállapodás (megállapodás) - a Honlap használatának feltételeit és eljárását meghatározó megállapodás, amely szabályozza az Adminisztráció és a Felhasználó közötti kapcsolatokat.

2. Általános rendelkezések

2.1. Jelen Megállapodás tárgya, hogy a Felhasználó Adminisztrációja számára hozzáférést biztosítson a Webhely és szolgáltatásai használatához, hogy megfeleljen a Felhasználó igényeinek a termékekre vonatkozó különböző információkért (minősítések, tippek, vélemények, vélemények).

2.2. Ez a Felhasználói Szerződés jogilag kötelező erejű dokumentum, és szabályozza az Adminisztráció és a Felhasználó közötti kapcsolatot a Webhely és a rajta található szolgáltatások használatával kapcsolatban.

2.3. Az Internetes oldal anyagainak és szolgáltatásainak felhasználásával a Felhasználó elismeri és egyetért azzal, hogy:

• teljes mértékben megismerkedett a jelen Megállapodás feltételeivel, mielőtt felhasználná a Webhely anyagát és szolgáltatásait;

• Ez a megállapodás ajánlat, és az internetes oldal anyagainak és szolgáltatásainak használatának kezdete bármilyen formában azt jelenti, hogy a Felhasználó teljes mértékben elfogadja a jelen Megállapodás feltételeit, kivételek és korlátozások nélkül (elfogadás). A Webhely anyagainak és szolgáltatásainak más feltételekkel történő használata nem megengedett. E megállapodás elfogadásával megkötött megállapodás nem igényel kétoldalú aláírást, és elektronikus formában érvényes.

• ha a Felhasználó nem ért egyet a jelen Megállapodás feltételeivel, vagy nincs joga a törvény értelmében belépni, azonnal le kell állítania a Webhely anyagainak és szolgáltatásainak használatát.

• A Megállapodást (beleértve annak bármely részét) az Igazgatóság külön értesítés nélkül módosíthatja. A Megállapodás új változata a Weboldalon való közzétételének időpontjától lép hatályba, kivéve, ha a megállapodás új változata másképp rendelkezik.

2.4.A felek közötti kapcsolatok további szabályozása az egyes szolgáltatások igénybevételét szabályozó külön dokumentumok és megállapodások szabályozhatók. Az ilyen kiegészítő dokumentumok és megállapodások használata nem érvényteleníti ezt a felhasználói megállapodást.

3. A regisztrációs és engedélyezési eljárás a webhelyen

3.1. Annak érdekében, hogy kihasználhassa a webhely egyes funkcióit, a Felhasználó a regisztrációs eljárást végzi, aminek eredményeként a Felhasználó számára létrehoz egy felhasználói fiókot.

3.2. A regisztráció során a Felhasználó a következő adatokat adja meg: név, bejelentkezési név, jelszó, e-mail cím. A felhasználó vállalja, hogy pontos és teljes információt szolgáltat magáról. Az adminisztráció ellenőrzi a Felhasználó által megadott adatok pontosságát azáltal, hogy levelet küld az általa megjelölt e-mail címre, amely tartalmazza a regisztrációs visszaigazolásra mutató hivatkozást.

3.3. A regisztráció során az általa megadott felhasználói adatokat az Adminisztráció a webhelyen közzétett adatvédelmi irányelveknek megfelelően dolgozza fel. A Felhasználó a Honlapon történő regisztrációval egyetért az Adminisztrációval a személyes adatok feldolgozásával. Ebben az esetben az Adminisztráció nem felelős a Felhasználó személyes adatainak pontosságáért és megbízhatóságáért.

3.4. A regisztráció után a felhasználó megváltoztathatja vagy hozzáadhatja profilját a személyes fiók beállításaihoz.

3.5. A Felhasználó által az oldalra való belépés minden alkalommal az engedélyezési eljáráson keresztül történik - a Felhasználó bejelentkezésének és jelszavának bevezetése, vagy a cookie-k technológiáját használó automatikus engedélyezés eredményeként.

3.6. Amikor a Felhasználó hozzáfér a webhelyhez, a cookie-k automatikusan felhasználhatók a Felhasználónak a webhelyen történő engedélyezésére, valamint statisztikai adatok gyűjtésére, különösen a webhely jelenlétéről. A felhasználónak joga van korlátozni vagy tiltani a cookie-k használatát a megfelelő böngészőbeállítások alkalmazásával.

3.7. A Felhasználó Számlájával végzett minden tevékenységet az adott Felhasználó elkövetettnek ítéli.

3.8. A Felhasználófiókhoz való jogosulatlan hozzáférés vagy a felhasználónév és jelszó megosztása esetén a Felhasználónak erről haladéktalanul tájékoztatnia kell az Adminisztrációt.

4. Megjegyzések és visszajelzések a felhasználóktól

4.1. A webhely olyan információs platform, amely lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy megismerje a különböző termékekkel kapcsolatos információkat, hagyja megjegyzéseit és visszajelzését, kommunikáljon más felhasználókkal a webhelyen keresztül.

4.2. Bármely felhasználó megjegyzéseket és véleményeket küldhet a webhelyen (regisztrált és nem regisztrált. A megjegyzések és vélemények a nyelvtan és az írásjelek szerint az adminisztráció javíthatók, míg a Felhasználó felelős az általa hagyott megjegyzésekben és visszajelzésekben szereplő információk pontosságáért. Az adminisztrációnak joga van önállóan és értesítse a felhasználókat a megjegyzések és vélemények mérsékléséről, beleértve a következőket:

• ne tegyenek közzé megjegyzéseket, amelyek tartalma nem a közzététel tárgyához kapcsolódik;

• Ne tegyen közzé olyan megjegyzéseket és véleményeket, amelyek nem tartalmaznak hasznos információkat más felhasználók számára;

• Ne tegyen közzé olyan megjegyzéseket és visszajelzéseket, amelyek sértő, sértő jellegű kijelentéseket tartalmaznak;

• Ne tegyen közzé olyan megjegyzéseket és véleményeket, amelyek más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaznak;

• hogy ne tegyen közzé megjegyzéseket és véleményeket, amelyekben az információk egyértelműen megbízhatatlanok vagy kétségek merülnek fel a hitelességével kapcsolatban;

• bármikor törölje a közzétett megjegyzést vagy áttekintést;

• függetlenül határozza meg azt az időszakot, amely alatt a megjegyzéseket és visszajelzéseket relevánsnak tekintik, és amelyekre közzéteszik;

4.3. Az adminisztráció nem vállal kötelezettséget arra, hogy tájékoztassa a felhasználót (ok) a korábban közzétett és / vagy törölt megjegyzések és visszajelzések elutasításának okairól.

4.4.Megjegyzések vagy visszajelzések eltávolíthatók, ha PR vagy trolling jelei észlelhetők, valamint a megjegyzés vagy a felülvizsgálat szerzőjének kérésére.

5. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

5.1. Felhasználó:

5.1.1. Ismert a webhelyen megadott információkkal;

5.1.2. Közzéteszi észrevételeit és visszajelzéseit, használja a webhely egyéb szolgáltatásait;

5.1.3. A jelen Szerződés és az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályai nem tiltják a webhely használatát.

5.1.4. Vegye fel a kapcsolatot az adminisztrációval, hogy tisztázza a helyzetet, és tegye meg a szükséges intézkedéseket a Webhelyen felmerülő technikai problémák esetén, valamint abban az esetben, ha a Felhasználó jogosulatlan reklámkampányokat kap, vagy olyan vírusokat vagy fájlokat tartalmaz, amelyek gyanúja vírusnak minősül, és ha a felhasználó felfedezi a tényeket okkal feltételezhető, hogy a honlaphoz való hozzáférését bárki jogosulatlanul használta.

5.1.5. A webhely és annak eszközei működéséhez forduljon az adminisztrációhoz, és elveszíti az elveszett hozzáférési jelszót.

5.2. Felhasználói felelősségek:

5.2.1. Olvassa el e megállapodás tartalmát;

5.2.2. Tartsa a bejelentkezési nevet és a jelszót harmadik felek hozzáférésétől, és veszteség vagy egyéb igény esetén időben módosítsa azokat.

5.2.3. A felhasználó felelős a közigazgatásért, hogy pontos és aktuális kapcsolattartási és regisztrációs információkat szolgáltasson magáról, amikor regisztrál a webhelyen. A megadott adatok megváltoztatása esetén a Felhasználó köteles erről tájékoztatni az Adminisztrációt.

5.2.4. A Felhasználó vállalja, hogy soha nem használja fel a Webhelyet semmilyen körülmények között az információk és anyagok közzétételére, terjesztésére, tárolására, átadására:

• obszcén, sértő, vulgáris, káros, fenyegető, rágalmazó, hamis vagy pornográf;

• a harmadik felek becsületének és méltóságának, jogainak és jogos érdekeinek megsértése, a vallási, faji, etnikai vagy etnikai viszályok felbujtásának előmozdítása, az erőszak elemeit, a jelenlegi jogszabályok megsértését és az illegális cselekményeket stb.

• megsérti a szellemi tevékenység eredményeire, valamint a harmadik felek individualizálásának (beleértve a szerzői jogot, a kapcsolódó, szabadalmi stb.) Jogait;

• sérti a kiskorúak jogait;

• hozzájárulnak a drogok, fegyverek és lőszerek, a terrorista, illegális és náci tevékenységek bármely formája iránti érdeklődés kialakulásához;

• jogosulatlan információkat tartalmaznak (állami vagy üzleti titkot képező információk, harmadik felek személyes adatai stb.);

• tartalmazhat szoftver vírusokat vagy más számítógépes kódokat, programokat, fájlokat, amelyek célja bármely számítógépes vagy távközlési berendezés, alkatrészeik, beleértve a szervereket és a hálózati infrastruktúra és a szoftver egyéb összetevőit is, megsértése. A rosszindulatú programok átadása bármilyen formában tilos, beleértve a teljes programkódot, vagy annak egy részét, bármilyen formátumú külön fájlokat, valamint a hálózaton való elhelyezésükre mutató hivatkozásokat;

• tartalmaznia kell az Adminisztrációval nem engedélyezett hirdetési információkat, a levélszemét (beleértve a keresési spam minden formáját), árvizet, „boldogságbetűket”, többszintű marketingrendszereket, online bevételeket, a „láncreakciót” előidéző ​​információkat a címzettek üzenetei és más hasonló információk között tartalmaznia kelletlenséget;

• használható más felhasználók személyes adatainak hackelésére vagy összesítésére szolgáló szoftverek összekapcsolására és használatára, beleértve a bejelentkezéseket, jelszavakat stb. („Adathalászat”), valamint bármilyen típusú tartalom automatikus tömeges levelezését.

5.2.5.A felhasználó vállalja, hogy nem károsítja a webhely programkötegét, a hardvert és a szoftvert.

5.2.6. A felhasználó vállalja, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri az e megállapodásban végrehajtott változtatásokat.

5.2.7. Abban az esetben, ha a Felhasználó megsérti a jelen Szerződés bármelyik feltételeit, az Adminisztráció fenntartja magának a jogot, hogy megszüntesse a Felhasználó hozzáférését a webhelyhez (többek között azáltal, hogy blokkolja a hozzáférést az IP-címhez tartozó webhelyhez, ahonnan a Felhasználó regisztrálva volt / a felhasználó által meglátogatott legtöbb látogató) és átadja a Felhasználó jogellenes cselekedeteit megerősítő információkat és anyagokat a bűnüldözési és egyéb ellenőrző és felügyeleti szervek számára.

5.2.8. A Felhasználó egyetért azzal, hogy kártalanítja az Adminisztrációt a Webhely Felhasználó használatával kapcsolatban felmerült minden olyan veszteségért, amely sérti a jelen Szerződés feltételeit és a harmadik felek jogait (beleértve a szellemi, tájékoztató stb.).

5.2.9. A felhasználó elismeri és elfogadja, hogy a Felhasználó személyi számítógépének IP-címét az adminisztráció technikai eszközei rögzítik, és jogellenes cselekmények esetén, beleértve a harmadik felek jogait sértő cselekményeket, az adminisztrációs hardver által definiált személyi számítógép tulajdonosa felelősnek tekintendő IP-címek.

6. Az adminisztráció feladatai és jogai

6.1. Az adminisztráció vállalja, hogy:

6.1.1. Adja meg a webhely használatának jogát a jelen Megállapodással összhangban, a nap 24 órájában, heti hétvégén, beleértve a hétvégéket és az ünnepeket.

6.1.2. Tegyen meg minden ésszerű erőfeszítést annak érdekében, hogy biztosítsa a webhely stabil működését, fokozatos javulását, a webhelyen fellépő hibák kijavítását, azonban a webhely „mint van” alapon használható. Ez azt jelenti, hogy az adminisztráció:

• nem garantálja a webhely működésében fellépő hibák hiányát;

• nem felelős a Webhely megszakítás nélküli működéséért és annak kompatibilitásáért a Felhasználó és más személyek szoftverével és hardverével;

• nem felelős az adatok elvesztéséért vagy a webhely használatával kapcsolatban felmerült vagy felmerülő veszteségekért;

• nem felelős a távközlési és energiahálózatok meghibásodásából eredő kötelezettségeinek elmulasztásáért vagy helytelen végrehajtásáért, a rosszindulatú programok cselekvéseiért, valamint a harmadik felek tisztességtelen cselekményeiért, amelyek célja a webhely szoftverének és / vagy hardverének jogosulatlan hozzáférése és / vagy letiltása.

6.1.3. Biztosítsa a Felhasználótól kapott adatok bizalmas kezelését és biztonságát, kivéve, ha a közzététel az adminisztrációtól független okokból történt, valamint az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályai által előírt esetek kivételével.

6.1.4. Adjon technikai támogatást a felhasználónak.

6.2. Az adminisztrációnak kizárólagos joga van a webhely egészére vonatkozó tartalomhoz, beleértve a szoftvertermékeket és az online szolgáltatásokat, beleértve a számítógépes programokat, adatbázisokat, térképészeti, hivatkozási, információs és egyéb anyagokat, videókat, képeket és egyéb szolgáltatásokat. szerzői jog és / vagy kapcsolódó jogok, valamint szabadalmi jogok, védjegyek, kereskedelmi megnevezések és márkanevek tárgyai, valamint a webhely szoftvertermékeinek és / vagy online szolgáltatásainak egyéb részei (függetlenül attól, hogy vagy összetételük opcionális tartozékok, és ha lehetséges, a kivonással azok összetételét és felhasználását saját) külön-külön. Ezeket a jogokat az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályainak megfelelően védik.

6.3. Az adminisztráció gyakorolja a webhely jelenlegi menedzsmentjét, meghatározza annak struktúráját, megjelenését, lehetővé teszi vagy korlátozza a felhasználók hozzáférését a webhelyhez, és egyéb, ehhez kapcsolódó jogokat hajt végre.

6.4. Az adminisztráció határoz a hirdetések elhelyezéséről a webhelyen, a partnerprogramokban való részvételben, stb.

6.5. A webhely üzemeltetése során a harmadik felek technikai meghibásodásai vagy szándékos cselekményei okozhatnak hibákat. Ebben az esetben az Adminisztráció jogosult a hibás működés során végrehajtott Felhasználók akcióit kijavítani vagy törölni.

6.6. Az adminisztrációnak jogában áll bármikor megváltoztatni a webhely tervezését, tartalmát, megváltoztatni vagy kiegészíteni a felhasznált szkripteket, a szoftvert, a tartalmat és a webhelyen használt vagy tárolt egyéb objektumokat, bármely szerveralkalmazást, a webhely felhasználóinak értesítéssel vagy anélkül.

6.7. A közigazgatásnak joga van bármilyen ok nélkül és figyelmeztetés nélkül törölni a tartalmat;

6.8. Az adminisztrációnak jogában áll a felhasználók beleegyezésével küldeni a felhasználóknak az új vagy a régi szolgáltatások törléséről szóló üzeneteket.

6.9. Az adminisztrációnak joga van megjeleníteni a Felhasználó hirdetési anyagát a webhelyen.

6.10. Az igazgatás fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Megállapodás szerinti jogait és kötelezettségeit egyoldalúan, harmadik felekre ruházza át. A Felhasználó viszont nem jogosult a jelen Szerződés megsértésére, valamint jogainak és kötelességeinek harmadik fél részére történő átadására az Igazgatóság hivatalos engedélye nélkül.

7. Korlátozások és tilalmak

7.1. A felhasználó tilos:

a) más felhasználók személyes adatainak gyűjtése;

b) használjon bármilyen automatikus vagy automatizált eszközt a webhelyen közzétett információk gyűjtésére;

c) propaganda vagy agitáció, társadalmi, faji, nemzeti vagy vallási gyűlölet és ellenségeskedés ösztönzése, háborús propaganda, társadalmi, faji, nemzeti, vallási vagy nyelvi fölény;

d) közzéteszi a korlátozott hozzáférésű honlapon (bizalmas információk) található információkat, ha a Felhasználónak nincs joga a törvény vagy megállapodás alapján ezen információk nyilvánosságra hozatalára;

e) a Honlap tartalmának előzetes engedélye nélkül az oldal tartalmának közzététele, reprodukálása, másolása, feldolgozása, terjesztése, közzététele a honlapon, a nyilvánosság számára történő letöltés, továbbítás, eladás vagy más módon történő felhasználása;

e) nyílt hozzáférésű szöveges üzenetek, grafikus képek vagy más anyagok, amelyek tartalma sértő más felhasználókat vagy más személyeket, vagy olyannak tekinthető, mint az üzenetek, képek és egyéb anyagok, amelyek diszkriminálják a Felhasználókat vagy más személyeket , fenyegetéseket, erőszakos cselekményeket, jogellenes cselekmények elkövetését, antiszociális, erkölcstelen cselekményeket, valamint egyéb, a jogállamiság és az erkölcs elveivel ellentétes cselekmények elkövetését tartalmazzák;

g) kiküldetés a webhelyen az értékelésen és megjegyzéseken (beleértve azokat, amelyek nem felelnek meg a valóságnak), amelyek elhelyezése a szervezet polgárainak vagy üzleti hírnevének tiszteletét, méltóságát és üzleti hírnevét okozhatja vagy károsíthatja;

h) obszcén szavakat és kifejezéseket tartalmazó webhely-vélemények és megjegyzések kiküldése;

i) helyezze a webhelyre az ilyen anyagokat tartalmazó internetes oldalakon található pornográf anyagokat vagy hypertext hivatkozásokat;

j) a Felhasználó személyes adatait, ideértve a kapcsolattartási adatokat, más Felhasználók vagy más személyek személyes előzetes hozzájárulása nélkül;

k) a Számla nyilvántartásba vétele során adja meg, vagy utólag tudatosan hamis vagy fiktív információkat adjon meg magáról;

m) egynél több fiókot regisztrálhat ugyanazon személynél;

m) szabadon hozzáférhető a Honlapon a Honlapfelügyelet szöveges üzeneteinek, grafikus képeinek és más reklámot tartalmazó anyagának előzetes hozzájárulása nélkül, kivéve, ha a hirdetési anyagokat az Adminisztrációval egyeztették;

o) a webhely működésének destabilizálására irányuló intézkedések végrehajtása, a webhely vagy a zárt szakaszok kezelésére jogosulatlan hozzáférés megpróbálása (szakaszok, amelyekhez csak az adminisztráció engedélyezett), valamint egyéb hasonló műveletek végrehajtása;

n) jogosulatlan hozzáférést kell biztosítani más felhasználók fiókjához jelszó felvételével vagy bevitelével, valamint ilyen hozzáférés megpróbálására;

p) a webhelyet bármilyen kereskedelmi céllal használja a telephelyigazgatás előzetes engedélye nélkül;

c) spam küldése - kereskedelmi, politikai, hirdetési és egyéb információk tömeges elküldése (beleértve az ilyen információkat tartalmazó internetes oldalakhoz vezető hiperhivatkozásokat és / vagy rosszindulatú szoftvert tartalmazó internetes oldalakat).

8. Jótállások és felelősség

8.1. A szerződés alapján az anyagok és / vagy online szolgáltatások használatának joga miatt https://choice-hu.techinfus.com/ nem kereskedelmi célú, a Szerződésben foglalt, a Felek közötti kapcsolatokra vonatkozó díjmentes alapon a fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezései nem alkalmazhatók.

8.2. Anyagok és / vagy online szolgáltatások https://choice-hu.techinfus.com/ „olyan módon” nyújtanak, amelyekkel kapcsolatban a Felhasználó semmilyen garanciát nem nyújt arra vonatkozóan, hogy: megfelelnek a Felhasználó követelményeinek; folyamatosan, gyorsan, megbízhatóan és hibamentesen kell biztosítani; a felhasználásukkal elérhető eredmények pontosak és megbízhatóak lesznek; minden hiba kijavításra kerül.

8.3. Az Adminisztráció minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon közzétett információk pontosak legyenek, de az Adminisztráció nem garantálja az ilyen adatok pontosságát, és nem vállal felelősséget. Anyagok és adatok felhasználása az anyagok és / vagy az online szolgáltatások összetételéből https://choice-hu.techinfus.com/ kizárólag a Felhasználó kockázatára utal, az Adminisztráció nem vállal felelősséget a Webhely használatából eredő nyereség, veszteség vagy egyéb kár elvesztéséért.

8.4. Minden, a webhelyen közzétett reklámanyagot harmadik felek biztosítanak. Az adminisztráció nem vállal felelősséget a harmadik féltől származó hirdetési anyagok pontosságáért, a weboldalak elérhetőségéért és azok tartalmáért, valamint az információ és / vagy reklám használatával kapcsolatos következményekért, valamint a harmadik fél weboldalaiért.

8.5. Mivel az anyagok és / vagy az online szolgáltatások https://choice-hu.techinfus.com/ az új funkciók folyamatos hozzáadásának és frissítésének szakaszában vannak, a nyújtott szolgáltatások formája és jellege időről időre változhat a Felhasználó előzetes értesítése nélkül. Az Igazgatóság jogosult saját belátása szerint megállítani (ideiglenesen vagy véglegesen) a Webhely anyagainak és / vagy szolgáltatásainak (vagy bármely részének) megjelenítését minden Felhasználónak általában vagy egy egyedi felhasználónak előzetes értesítés nélkül.

8.6. A felhasználó felelős a jelen Szerződésben és (vagy) az alkalmazandó jogban megállapított kötelezettségek, valamint az ilyen jogsértések valamennyi következményének (beleértve az adminisztráció és más harmadik felek esetleges veszteségeit) megsértéséért.

8.7. A közigazgatás fenntartja magának a jogot, hogy a polgári, közigazgatási és büntetőjoggal összhangban a szellemi tulajdonhoz fűződő kizárólagos jogok megsértőit ​​büntetőeljárás alá vonja.

8.8. A felhasználó, aki az oldalon található információkat tesz közzé, más személyeknek nem kizárólagos jogot ad arra, hogy személyes célokra használja.

8.9. A felhasználó garantálja, hogy megteszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsák az általa engedélyezésre felhasznált hitelesítő adatok (bejelentkezési és jelszó) bizalmas kezelését, és megakadályozzák mások engedélyezésének lehetőségét.

8.10.A webhelyfelügyelet garantálja, hogy az Adminisztráció a Felhasználó Számláján megadott e-mail címet használja a Felügyelet kommunikációjához a Felhasználóval, értesítéseket és üzeneteket küld a Felhasználónak.

8.11. A Webhely-adminisztráció, azáltal, hogy a Felhasználót a Weboldal használatához szükséges technikai képességgel biztosítja, nem vesz részt a Felhasználófiók tartalmának megalkotásában és a Felhasználó általi információk letöltésében, nem ellenőrzi a Felhasználó tevékenységét, nem automatikusan cenzúrázza az információkat a Webhely nyitott részében, nem felelős a Felhasználó tevékenységéért vagy mulasztásáért, nem felelős a Felhasználó tevékenységéért vagy mulasztásáért, mint az információs rendszerben. Nincsenek technikai megoldások a webhelyre és annak szoftverére, amelyek lehetővé teszik az automatikus cenzúrázást és ellenőrzést. a felhasználók tevékenységét.

8.12. A webhely adminisztráció nem felelős a webhely munkájának esetleges meghibásodásáért és megszakításáért, valamint az általuk okozott információk elvesztéséért. Az Adminisztráció nem vállal felelősséget a Felhasználó számítógépéhez, a mobileszközökhöz, minden más eszközhöz vagy szoftverhez, amely a Webhely használatával vagy a webhelyen található hiperhivatkozásokon keresztül elérhető webhelyek használatával kapcsolatos.

8.13. A webhely-adminisztráció nem vállal felelősséget semmilyen kárért, beleértve a nyereségvesztést, vagy a webhely használatával összefüggésben okozott kárt, a Felhasználó vagy más személyek által a webhelyen keresztül hozzáférhető egyéb anyagokat, még akkor is, ha a webhelyadminisztráció figyelmeztette vagy jelezte, hogy lehetséges ilyen kárt vagy kárt.

8.14. A Webhely-adminisztráció nem vállal felelősséget a Felhasználónak okozott károkért, beleértve az adatok elvesztését, a Számla zárolását, a különálló szolgáltatás vagy a Webhely egészének tartalmát vagy működésének megszüntetését.

8.15. A Felhasználó kizárólagos felelőssége a Felhasználó Számlájával végzett jogellenes cselekményekért, beleértve a Felhasználó által közzétett tartalom tartalmának a hatályos jogszabályok követelményeinek való megfelelését, beleértve a harmadik felekkel szembeni felelősséget is.

8.16. A felhasználó személyes felelősséggel tartozik minden olyan információért, amelyet a Webhelyre feltölt, vagy egyéb módon kommunikál a nyilvánossággal a webhelyen vagy a honlapon. A felhasználó vállalja, hogy önállóan megoldja harmadik személyek jogellenes tájékoztatással kapcsolatos igényeit.

8.17. Bármely webhelyre, termékre, szolgáltatásra, bármilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi jellegű információra hiperhivatkozások, amelyeket a weboldalon helyeztek el, nem jelentenek ezeknek a termékeknek (szolgáltatásoknak) az adminisztráció általi jóváhagyását vagy ajánlását. Az adminisztráció nem felelős az ilyen hiperhivatkozásokra való kattintással a felhasználónak okozott károkért.

8.18. A harmadik fél oldalaira való áttérés, a programok telepítése és a harmadik féltől származó szolgáltatások fogyasztása a felhasználó saját felelősségére történik. A Felhasználói Szerződés rendelkezései nem vonatkoznak a Felhasználó és a harmadik felek közötti kapcsolatra.

8.19. A Felhasználói Megállapodás rendelkezéseinek megsértése esetén a Felhasználó hozzáférése az oldalhoz, az oldal egyes részeihez és / vagy szolgáltatásokhoz határozatlan időre korlátozható, felfüggeszthető vagy megszüntethető. A hozzáférést a felhasználó kérésére vissza lehet állítani az Adminisztráció döntése alapján.

8.20. Az adminisztráció nem felelős a harmadik fél által megadott jelszó kiválasztásáért és az általuk a Felhasználó fiókjával végrehajtott műveletekért.

9. Záró rendelkezések

9.1. A felek között felmerülő valamennyi nézeteltérést tárgyalások útján rendezik. A megállapodás által szabályozott kapcsolatokból eredő vita rendezésére irányuló előzetes eljárás kötelezőnek tekintendő. A követelések előzetes rendezésének határideje a vonatkozó követelés kézhezvételétől számított 30 (harminc) nap. Ha a vita rendezéséről nincs megállapodás, az ilyen jogvitát az igazgatás helye szerinti bíróság előtt kell megvizsgálni és megoldani.

9.2.A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelennek és nem alkalmazhatónak való elismerése nem jár a megállapodás egyéb rendelkezéseinek érvénytelenségével.

9.3. Ez a Megállapodás kiterjed az oldal jelenleg meglévő anyagaira és szolgáltatásaira. https://choice-hu.techinfus.com/, valamint a későbbi változatok, módosítások és további szolgáltatások, amelyek a webhelyen megjelennek a webhelyen való közzététel pillanatától.

9.4. Minden kérdés esetén a Felhasználó e-mailben kapcsolatba léphet az adminisztrációval Ez az e-mail cím védve van a spam botoktól. Engedélyezze a Javascript használatát a megtekintéshez..

feltételek

sajátembléma

kiválasztás

értékelés